Dla pracowników

Dla pracowników

W czym jest problem?

Czy wiedziałeś, że choroby układu krążenia stanowią pierwszą, przed nowotworami złośliwymi, przyczynę zgonów zarówno w Polsce, jak i na świecie?

Z tego powodu dochodzi średnio do 476 zgonów dziennie, a co piąty z nich to tzw. zgon przedwczesny!

Jaka jest ich przyczyna i jak można się przed nimi chronić?

Wysokie stężenie cholesterolu to najważniejszy modyfikowalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ale nie tylko. Negatywnie wpływa również na funkcjonowanie całego organizmu, objawiając się m.in. utratą koncentracji i zaburzeniami pamięci, spadkiem sprawności i wydolności organizmu, uszkodzeniem wątroby i nerek, czy też zaburzeniami erekcji.  Działania zmierzające do jego prawidłowego stężenia mogą ograniczać ryzyko także innych problemów zdrowotnych. Najlepsze efekty zdrowotne daje interwencja w grupie najbardziej obciążonej, a zarazem wykazującej niską skłonność do wykonywania badań profilaktycznych,  czyli u osób w wieku 40–59 lat.

Co mają z tym wspólnego obowiązkowe badania pracowników?

Badania profilaktyczne pracowników do celów Kodeksu pracy powinny być traktowane przez pracownika jako szansa na poprawę stanu zdrowia lub wczesne wykrycie choroby, a nie wyłącznie jako spełnienie ustawowego obowiązku.

Czemu warto się zbadać?

Badanie NATPOL ujawniło, że ponad 60% dorosłych Polaków ma hipercholesterolemię (a więc znacznie podwyższone stężenie cholesterolu we krwi), a 60% z tej grupy nie jest świadomych tego schorzenia! Kolejne 20% to grupa świadoma problemu, ale nie  leczona, a tylko 10,9% podejmuje terapie której skutek jest pozytywny.

A co jeżeli znajdujesz się w grupie osób nieświadomych tego zagrożenia? Nieświadomość zdrowia szkodzi, więc #WEŹSIĘZBADAJ!  Poznaj swój poziom cholesterolu, aby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych.
A co jeżeli znajdujesz się w grupie osób nieświadomych tego zagrożenia? Nieświadomość zdrowia szkodzi, więc #WEŹSIĘZBADAJ!  Poznaj swój poziom cholesterolu, aby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych.