O nas

#WeźSięZbadaj to kampania zdrowotna propagująca badania cholesterolu i glukozy w zakresie badań medycyny pracy. Biorąc pod uwagę szereg dowodów naukowych oraz bieżącą sytuację badania cholesterolu przez Polaków podjęcie działań służących poprawie sytuacji pacjentów jest wskazane. Dlatego też kampania zrzesza grupę organizacji, dla których sytuacja zdrowotna Polek i Polaków jest sprawą pierwszorzędną.

Kampania obejmuję propagowanie wiedzy w szczególności poprzez kanały mediów społecznościowych, media oraz kanały własne podmiotów, w celu dotarcia do jak największej liczby osób. Skupiona jest priorytetowo do trzech wyszczególnionych grup docelowych, które obejmują edukację lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną, pracowników oraz pracodawców o aktualnym stanie badań medycznych dotyczących cholesterolu i glukozy.

Zadaniem koalicjantów jest nie tylko szerzenie wiedzy, ale również powiększanie grona potencjalnych partnerów. Jeżeli czujesz, że Twoja organizacja mogłaby również przyczynić się do polepszenia sytuacji – dołącz do nas!

Mając na uwadze osiąganie najlepszych wyników dla zdrowia publicznego i analizując Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego podjęli decyzję podjęli decyzję o nawiązaniu współpracy.

W duchu dobrej współpracy strony porozumienia niniejszym postanawiają, że przedmiotem kooperacji będzie rozpowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat zmiany ww. Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz prowadzenie kampanii informacyjnej odnośnie badań cholesterolu i glukozy w zakresie badań pracowników.

Kontakt:
kontakt@obywatelezz.pl

Partnerzy