Wspólnie możemy więcej!

12/05/2021

Mając na uwadze osiąganie najlepszych wyników dla zdrowia publicznego i analizując Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy podjęli decyzję podjęli decyzję o nawiązaniu współpracy. Strony podpisały wspólny list intencyjny formalizujący zawiązanie koalicji.

Koalicja organizacji postanawia podejmować wspólne działania odnośnie prowadzenia kampani #WeźSięZbadaj. Obejmuję ona propagowanie wiedzy w szczególności poprzez kanały mediów społecznościowych, media oraz kanały własne podmiotów, w celu dotarcia do jak największej liczby osób. Skupiona jest priorytetowo do trzech wyszczególnionych grup docelowych, które obejmują edukację lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną, pracowników oraz pracodawców o aktualnym stanie badań medycznych dotyczących cholesterolu i glukozy.

Zadaniem koalicjantów jest nie tylko szerzenie wiedzy, ale również powiększanie grona potencjalnych partnerów.

Jeżeli czujesz, że Twoja organizacja mogłaby również przyczynić się do polepszenia sytuacji – dołącz do nas!

Pełna treść listu -> kliknij tutaj

Powrót do aktualności